Prvé návštevy pracovníka našej firmy sú bezplatné. Slúžia na získanie podrobných informácii, predstáv a požiadavkách na daný priestor. Na základe terénneho prieskumu a zhodnotení všetkých podmienok pre samotnú realizáciu záhrady (kvalita pôdy, existujúce rastliny a iné skutočnosti) vám dáme stanovisko a povieme všetky naše návrhy, nápady a rady pre vytvorenie vašej záhrady.

Na začiatku s Vami prekonzultujeme počiatočné návrhy záhrady a budú zaznamenané prípadné zmeny týkajúce sa projektu. Ako náhle budete spokojní s našimi návrhmi a nákresmi, bude Vám vypracovaný finálny projekt, na základe ktorého bude zrealizovaná vaša záhrada.

Dodávame rastlinný materiál z vlastnej produkcie a tiež rastlinný materiál, ktorý pochádza od najlepších dodávateľov a môžeme vám zaručiť jeho kvalitu. Náklady za rastlinný, ostatní materiál a práce bude zahrnutý v cenovej ponuke a vysadené budú podľa vami odsúhlaseného projektu. Termín realizácie sa dohodne tak, aby čo najlepšie vyhovoval vašim možnostiam a v závislosti agrotechnickým termínov.