Dom pokojnej staroby

 

Výsadba okolia zámku

 

Strešná záhrada