Ukážky realizácií

Súkromné záhrady 01

 

Súkromné záhrady 02

 

Súkromné záhrady 03

 

Súkromné záhrady 03 – záhrada po 4 rokoch

 

Súkromné záhrady 04

 

Súkromné záhrady 05

Súkromné záhrady 05 – dva roky po realizácii

 

Súkromné záhrady 06

 

Súkromné záhrady 07

 

Súkromné záhrady 08

 

Súkromné záhrady 09

 

Súkromné záhrady 11

 

Súkromné záhrady 12

 

Súkromné záhrady 13

 

Súkromné záhrady 14